Gå till innehåll

Nattskräck

Plötsligt en natt sätter sig ditt barn upp i sängen och är okontaktbar och otröstlig.

Som förälder kan det vara läskigt att bevittna, men är faktiskt helt normalt hos små barn. Fenomenet kallas för nattskräck eller night terror.

I den här artikeln får du läsa mer om vad nattskräck är, vad det beror på samt vad du kan göra om ditt barn drabbas.

Vad är nattskräck?

Nattskräck är mycket vanligt hos små barn. Det är ett fenomen som uppkommer under NREM-sömnen, under övergången mellan djupsömn och ytlig sömn. Hjärnan är alltså delvis i sömn och delvis vaken.

Nattskräck, eller pavor nocturnus, räknas till en samlingsbeteckning vid namn parasomnierna. Till parasomnierna räknas även andra sömnstörningar såsom sängvätning, mardrömmar, sömngång och att prata i sömnen.

Nattskräcken visar sig genom korta episoder under natten, när barnet drabbas av intensiv skräck och ångest men samtidigt är okontaktbart. Det är vanligt att barnet rör sig mycket samt skriker eller gråter.

Efteråt minns barnet oftast inte det som hänt. Ditt barn kan alltså vakna morgonen efter och inte ens komma ihåg den episod de haft under natten.

Nattskräck är inte farligt. Som förälder kan det dock vara obehagligt de första gångerna det händer. Det kan också vara jobbigt att känna sig maktlös och att inte kunna trösta sitt barn.

Symptom på nattskräck

Här nedan följer några vanliga symptom på nattskräck:

 • Stark ångest och rädsla
 • Kallsvettningar
 • Ökad puls
 • Skrik och höga rop
 • Barnet blir blekt
 • Uppspärrade ögon
 • Barnet kan röra sig mycket, vifta med armarna och även bli våldsam
 • Stel av rädsla
 • Intensivt gråtande
 • Svarar ej på tilltal och går inte att få kontakt med

En episod av nattskräck pågår oftast bara under några få minuter och sällan så länge som en halvtimme.

Nattskräck uppkommer oftast omkring 1-2 timmar in i sömnen. Episoden går över när barnet lugnar ner sig och somnar om.

Varför får barn nattskräck?

Man vet inte helt säkert varför små barn drabbas av nattskräck. Dock tror man att det kan vara kopplat till sömnbrist. Man vet även att nattskräck har ärftliga orsaker.

I förskoleåldern, vilket är tiden då de flesta drabbas av nattskräck, sker ofta många nya förändringar och händelser. Dessutom utvecklas hjärnan fortfarande.

När barnet sover sorterar hjärnan den stora volymen av intryck och kunskap från dagen som gått. Detta kan vara en anledning till att nattskräck uppkommer i samband med stora förändringar.

Nattskräck kan även utlösas om barnet är kissnödigt, har feber eller är stressat.

Vad ska man göra om barnet får nattskräck?

Som förälder kan det vara rätt läskigt de första gångerna som barnet drabbas av nattskräck. Detta eftersom det inte går att göra så mycket för att få barnet att komma ur sin skräck.

Det är viktigt att du håller dig lugn och finns där för barnet. Här följer några tips som kan hjälpa dig att lugna ditt barn:

 • Väck inte det barn som får nattskräck, eftersom det kan förvärra episoden
 • Sitt hos barnet, förklara att du finns där
 • Klappa försiktigt på barnet och försök att slappna av
 • Prata lugnt om vardagliga saker eller nynna en melodi
 • Plocka bort föremål nära sängen, för att skydda barnet från att skada sig

Vissa barn vill inte att man tar i dem eller kramar dem under nattskräcken. Det kan därför vara jobbigt som förälder att inte kunna tröst sitt barn. Då är det viktigt att komma ihåg att nattskräck inte är farligt och att ditt eget lugn hjälper barnet att lugna ner sig.

Tips för att förebygga

Nedan följer några tips på saker som kan förebygga nattskräcken:

 • En nattlampa kan ge extra trygghet
 • Läs mysiga sagor som inte är läskiga
 • Försök att ha en lugn och trivsam miljö vid läggning
 • Testa att låta barnet ta en tupplur mitt på dagen
 • Låt inte barnet se eller lyssna på nyhetssändningar innan läggdags

Nattskräcken uppkommer ofta vid samma tidpunkt. Många föräldrar brukar därför väcka barnet lite lätt, en kort stund innan nattskräcken börjar. På så sätt bryter du barnets sömncykel och de kan somna om igen.

Nattskräck hos små barn

Spädbarn drabbas inte av nattskräck. Bebisar kan dock få mardrömmar, vilket kan vara nog så jobbigt.

Det är heller inte ovanligt att bebisar gråter i sömnen, men de brukar oftast lugna sig och somna om igen inom kort.

Det kan vara så att barnet drabbas av nattskräck redan när det blivit 1 år. Små barn med nattskräck kan få fler episoder, ibland så ofta som flera gånger i veckan.

Nattskräck hos större barn

Nattskräck uppkommer vanligtvis i åldrarna 3-12. Under den här tiden kommer episoderna mer sällan än hos yngre barn.

Vissa tror att nattskräck uppkommer i den här åldern eftersom barnet får fler intryck av ljud, miljöer och händelser på exempelvis förskola och skola. Detta gör att hjärnan har fler intryck att sortera och det kan vara svårare att slappna av.

Det är mycket ovanligt att tonåringar och vuxna drabbas av nattskräck.

Behandling

Nattskräck går oftast över av sig själv. Det viktigaste är att undvika att barnet får sömnbrist. Detta hjälps genom regelbunden sömn samt bra rutiner.

I vissa fall erbjuds behandling med läkemedel, men detta är mycket ovanligt.

Om du känner dig orolig för ditt barns sömn, så bör du kontakta BVC eller skolhälsovården. Om du vill veta mer om sömnbesvär hos barn, så kan du läsa på 1177:s informationssida.

Om Forfatteren

Author cover

Søvnvejleder og børnesøvnsekspert

Mia Bernscherer Bjørnfort is an accredited holistic sleep coach and trained volunteer breastfeeding counsellor, with nearly 10 years of experience in the space of child sleep.

Mia specialities in baby, child and family sleep in several areas and shares knowledge about sleep expectations, sleep biology, child development, and helps parents make informed decisions about their family’s sleep to strengthen their understanding of their own and their child’s needs. Furthermore, Mia is an active spokesperson and chair for the Danish foundation Sovende Børn, where she shares her experiences and expertise through articles and guides on social media.

Nattskräck

Plötsligt en natt sätter sig ditt barn upp i sängen och är okontaktbar och otröstlig.

Som förälder kan det vara läskigt att bevittna, men är faktiskt helt normalt hos små barn. Fenomenet kallas för nattskräck eller night terror.

I den här artikeln får du läsa mer om vad nattskräck är, vad det beror på samt vad du kan göra om ditt barn drabbas.

Vad är nattskräck?

Nattskräck är mycket vanligt hos små barn. Det är ett fenomen som uppkommer under NREM-sömnen, under övergången mellan djupsömn och ytlig sömn. Hjärnan är alltså delvis i sömn och delvis vaken.

Nattskräck, eller pavor nocturnus, räknas till en samlingsbeteckning vid namn parasomnierna. Till parasomnierna räknas även andra sömnstörningar såsom sängvätning, mardrömmar, sömngång och att prata i sömnen.

Nattskräcken visar sig genom korta episoder under natten, när barnet drabbas av intensiv skräck och ångest men samtidigt är okontaktbart. Det är vanligt att barnet rör sig mycket samt skriker eller gråter.

Efteråt minns barnet oftast inte det som hänt. Ditt barn kan alltså vakna morgonen efter och inte ens komma ihåg den episod de haft under natten.

Nattskräck är inte farligt. Som förälder kan det dock vara obehagligt de första gångerna det händer. Det kan också vara jobbigt att känna sig maktlös och att inte kunna trösta sitt barn.

Symptom på nattskräck

Här nedan följer några vanliga symptom på nattskräck:

 • Stark ångest och rädsla
 • Kallsvettningar
 • Ökad puls
 • Skrik och höga rop
 • Barnet blir blekt
 • Uppspärrade ögon
 • Barnet kan röra sig mycket, vifta med armarna och även bli våldsam
 • Stel av rädsla
 • Intensivt gråtande
 • Svarar ej på tilltal och går inte att få kontakt med

En episod av nattskräck pågår oftast bara under några få minuter och sällan så länge som en halvtimme.

Nattskräck uppkommer oftast omkring 1-2 timmar in i sömnen. Episoden går över när barnet lugnar ner sig och somnar om.

Varför får barn nattskräck?

Man vet inte helt säkert varför små barn drabbas av nattskräck. Dock tror man att det kan vara kopplat till sömnbrist. Man vet även att nattskräck har ärftliga orsaker.

I förskoleåldern, vilket är tiden då de flesta drabbas av nattskräck, sker ofta många nya förändringar och händelser. Dessutom utvecklas hjärnan fortfarande.

När barnet sover sorterar hjärnan den stora volymen av intryck och kunskap från dagen som gått. Detta kan vara en anledning till att nattskräck uppkommer i samband med stora förändringar.

Nattskräck kan även utlösas om barnet är kissnödigt, har feber eller är stressat.

Vad ska man göra om barnet får nattskräck?

Som förälder kan det vara rätt läskigt de första gångerna som barnet drabbas av nattskräck. Detta eftersom det inte går att göra så mycket för att få barnet att komma ur sin skräck.

Det är viktigt att du håller dig lugn och finns där för barnet. Här följer några tips som kan hjälpa dig att lugna ditt barn:

 • Väck inte det barn som får nattskräck, eftersom det kan förvärra episoden
 • Sitt hos barnet, förklara att du finns där
 • Klappa försiktigt på barnet och försök att slappna av
 • Prata lugnt om vardagliga saker eller nynna en melodi
 • Plocka bort föremål nära sängen, för att skydda barnet från att skada sig

Vissa barn vill inte att man tar i dem eller kramar dem under nattskräcken. Det kan därför vara jobbigt som förälder att inte kunna tröst sitt barn. Då är det viktigt att komma ihåg att nattskräck inte är farligt och att ditt eget lugn hjälper barnet att lugna ner sig.

Tips för att förebygga

Nedan följer några tips på saker som kan förebygga nattskräcken:

 • En nattlampa kan ge extra trygghet
 • Läs mysiga sagor som inte är läskiga
 • Försök att ha en lugn och trivsam miljö vid läggning
 • Testa att låta barnet ta en tupplur mitt på dagen
 • Låt inte barnet se eller lyssna på nyhetssändningar innan läggdags

Nattskräcken uppkommer ofta vid samma tidpunkt. Många föräldrar brukar därför väcka barnet lite lätt, en kort stund innan nattskräcken börjar. På så sätt bryter du barnets sömncykel och de kan somna om igen.

Nattskräck hos små barn

Spädbarn drabbas inte av nattskräck. Bebisar kan dock få mardrömmar, vilket kan vara nog så jobbigt.

Det är heller inte ovanligt att bebisar gråter i sömnen, men de brukar oftast lugna sig och somna om igen inom kort.

Det kan vara så att barnet drabbas av nattskräck redan när det blivit 1 år. Små barn med nattskräck kan få fler episoder, ibland så ofta som flera gånger i veckan.

Nattskräck hos större barn

Nattskräck uppkommer vanligtvis i åldrarna 3-12. Under den här tiden kommer episoderna mer sällan än hos yngre barn.

Vissa tror att nattskräck uppkommer i den här åldern eftersom barnet får fler intryck av ljud, miljöer och händelser på exempelvis förskola och skola. Detta gör att hjärnan har fler intryck att sortera och det kan vara svårare att slappna av.

Det är mycket ovanligt att tonåringar och vuxna drabbas av nattskräck.

Behandling

Nattskräck går oftast över av sig själv. Det viktigaste är att undvika att barnet får sömnbrist. Detta hjälps genom regelbunden sömn samt bra rutiner.

I vissa fall erbjuds behandling med läkemedel, men detta är mycket ovanligt.

Om du känner dig orolig för ditt barns sömn, så bör du kontakta BVC eller skolhälsovården. Om du vill veta mer om sömnbesvär hos barn, så kan du läsa på 1177:s informationssida.

ANDRA LÄSER OCKSÅ

Varukorg

Din varukorg är tom.

Börja shoppa

Välj alternativ