1. ALLMÄNT

1.1 Denna policy för behandling av personuppgifter (“Integritetspolicy”), beskriver hur Moonboon samlar in samt behandlar information om dig.

1.2 Integritetspolicyn gäller för den personliga information som du tillhandahåller oss i samband med köp av produkter via Moonboons hemsida, www.moonboon.se.

1.3 Moonboon är personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter. Alla förfrågningar till Moonboon kan göras via kontaktinformationen som finns tillgänglig under punkt 7.

2. VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN, FÖR VILKA ÄNDAMÅL SAMT RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN

2.1 När du besöker moonboon.se så samlar vi automatiskt in uppgifter om dig samt om hur du använder hemsidan. Dessa uppgifter inkluderar bland annat vilken typ av webbläsare du använder, med vilka söktermer du hittat oss, din IP-adress inklusive din nätverksplats samt information om din dator. Dessutom använder sig Moonboon av cookies när du besöker vår hemsida.

2.1.1 Syftet med att samla in information om din användning av hemsidan, är att kunna optimera din användarupplevelse på Moonboon samt för att att kunna göra riktad marknadsföring. Behandlingen av informationen är nödvändig för att vi ska kunna förbättra moonboon.se.

2.1.2 Den rättsliga grunden för behandling av uppgifterna är EU:s Dataskyddsförordning (GDPR), Art. 6, första stycket, bokstav f.

2.2 När du genomför en beställning hos Moonboon eller kommunicerar med oss, så samlar vi in de uppgifter du själv tillhandahåller såsom exempelvis ditt namn, postadress, e-postadress, telefonnummer och kontouppgifter.

2.2.1 Syftet med att samla in de uppgifter som du tillhandahåller, är att ge oss möjligheten att kontakta dig i samband med din beställning. Det kan exempelvis handla om beställningsbekräftelse, frakt, leverans, förseningar och liknande. Uppgifter i samband med köp samlas in med syfte att vi ska kunna slutföra betalningen av din beställning.

2.2.2 Den rättsliga grunden för behandlingen av denna information är EU:s Dataskyddsförordning, Art 6, första stycket, bokstav b, c och f.

3. MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER

3.1 Uppgifter om ditt namn, postadress, e-postadress, telefonnummer samt bankinformation kommer ej att vidarebefordras till tredje part utan ditt samtycke.

4. DINA RÄTTIGHETER

4.1 Den registrerades rätt till insyn

4.1.1 Du har alltid rätt att be oss om att få veta vilken information om dig vi har registrerat, vilket syfte som registreringen tjänar, vilka kategorier av personlig information och vem mottagaren av informationen kan vara samt varifrån informationen kommer.

4.1.2 Du har rätt att få en kopia av den personliga information om dig som vi har registrerat. Om du vill ha en kopia av den personliga information vi registrerat om dig, måste du skicka en skriftlig begäran till hello@moonboon.se. I samband med detta kommer du att bli ombedd att tillhandahålla dokumentation för att bevisa din identitet.

4.2 Rätt till rättelse

4.2.1 Du har rätt att få personlig information om dig själv som är felaktig korrigerad av oss. Om du uppmärksammat att det finns fel i den information som vi registrerat om dig, så uppmanar vi dig att kontakta oss skriftligen, så att informationen kan korrigeras. I samband med detta kommer du att bli ombedd att tillhandahålla dokumentation för att bevisa din identitet.

4.3 Rätt till radering

4.3.1 I vissa fall kan du ha rätt till att alla, eller vissa, av dina personuppgifter raderas av oss. Det kan till exempel vara om du återkallar ditt samtycke och att vi inte har någon annan rättslig grund för att fortsätta behandla dina uppgifter. Vi är inte skyldiga att radera din personliga information i den mån som ytterligare behandling av informationen är nödvändig, till exempel för att vi ska kunna uppfylla våra juridiska skyldigheter eller för att juridiska anspråk ska kunna upprättas, hävdas eller försvaras. I dessa fall kommer du bli ombedd att tillhandahålla dokumentation för att bevisa din identitet.

4.4 Rätt till begränsning av behandling av personuppgifter

4.4.1 Du har i vissa fall rätt till att begränsa behandlingen av dina personuppgifter, på så sätt att de endast kan användas för lagring, till exempel om du tror att informationen vi behandlar om dig är felaktig.

4.5 Rätt till dataportabilitet

4.5.1 Du har i vissa fall rätt att få den personliga information du gett till oss i ett strukturerat, användarvänligt och maskinläsbart format och du har rätt att överföra denna information till en annan personuppgiftsansvarig.

4.6 Rätt att återkalla samtycke

4.6.1 Du har rätt att när som helst dra tillbaka det samtycke som du har givit oss för en viss behandling av dina personuppgifter.

4.7 Rätt att klaga

4.7.1 Du har alltid rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm, angående vår behandling av dina personuppgifter. Klagomålet kan även skickas via mail till datainspektionen@datainspektionen.se.

5. RADERING AV PERSONDATA

5.1 De uppgifter som samlas in om din användning av moonboon.se, enligt punkt 2.1, kommer att raderas i enlighet med bestämmelserna i Moonboons Cookiepolicy. De cookies som Moonboon själva tillhandahåller raderas senast 1 år efter att du senast besökt hemsidan, medan tredjepartscookies har varierande utgångsdatum. De enskilda förfallodatumen anges i Moonboons Cookiepolicy, där du även kan läsa mer om hur du själv kan ta bort cookies om du vill.

5.2 Den information som samlas in i samband med beställning och inköp av varor på moonboon.se jfr punkt 2.2, kommer som utgångspunkt att raderas efter 3 år. Information kan dock komma att lagras under en längre tid om Moonboon har ett legitimt behov av längre lagring. Det kan exempelvis vara om det är nödvändigt för att kunna fastställa, hävda eller försvara juridiska anspråk eller om lagring är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla rättsliga krav.

5.3 Uppgifter som samlas in i samband med ditt köp, jfr. punkt 2.2, kommer att raderas när ditt samtycke dras tillbaka, såvida vi inte har någon annan grund för att fortsätta behandla informationen.

6. SÄKERHET

6.1 Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att förhindra oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, förändring eller försämring av personuppgifter samt mot att de missbrukas av, eller kommer till kännedom för, obehöriga.

6.2 Den enda personal som har tillgång till din personliga information, är de som har ett verkligt behov av att få tillgång till den för att kunna utföra sitt arbete.

7. KONTAKTUPPGIFTER

7.1 Moonboon International ApS,Lindgreens-Allee 9, 1. sal, 2300 København K, Danmark CVR nr. 41800860, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in via moonboon.se.

7.2 Om du har frågor eller synpunkter om denna integritetspolicy, eller om du vill nyttja en eller flera av de rättigheter som beskrivs under punkt 4, vänligen kontakta:

Moonboon International ApS
Lindgreens-Allee 9, 1. sal
2300 Köpenhamn S
Danmark
Telefon: +45 89 87 75 75
E-mail: hello@moonboon.se

8. FÖRÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN

8.1 Om vi gör ändringar i integritetspolicyn, så kommer du att informeras om detta i samband med ditt nästa besök på moonboon.se.

9. COOKIEPOLICY

9.1 När du besöker hemsidan moonboon.se, så insamlas information om dig som används för att anpassa och förbättra det innehåll som visas på sidan. Om du inte vill att information om dig ska samlas in, så bör du ta bort dina cookies samt avstå från att använda hemsidan ytterligare. Här nedan förklarar vi vilken information vi samlar in, varför den samlas in samt vilka tredje parter som har tillgång till den.

9.1.1 Hemsidan använder sig av cookies, vilket är en textfil som är lagrad på din dator, mobil eller dylikt. Den används sedan för att känna igen din elektroniska enhet, komma ihåg inställningar samt framställa statistik och riktad marknadsföring. Cookies kan ej innehålla skadlig information, såsom exempelvis virus. Det är möjligt att ta bort eller blockera cookies, se guide hur du går tillväga här: http://www.minacookies.se/allt-om-cookies/cookiehantering/. Om du tar bort eller blockerar cookies, så finns risken att hemsidan inte kommer att fungera optimalt samt att det finns innehåll du inte kan få tillgång till.

Firma Land Applied Security
Google – Analytics USA EU/US Privacy shield / GDPR

 

10. E-POST- OCH SMS-MARKNADSFÖRING MED ANMÄLAN TILL NYHETSBREV OCH SMS-MARNADSFÖRING

Om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev via e-post och/eller SMS kommer vi att använda de uppgifter som är nödvändiga för detta ändamål, eller som du har tillhandahållit separat för att vi ska kunna skicka våra nyhetsbrev via e-post och SMS-marknadsföring.
Avanmälan från nyhetsbrevet och SMS-marknadsföring är möjlig när som helst och kan göras antingen genom att skicka meddelande till det kontaktalternativ som beskrivs ovan eller via länk som tillhandahålls för detta ändamål i nyhetsbrevet och SMS. Efter avregistrering kommer vi att radera din e-postadress och ditt telefonnummer om du inte uttryckligen har gett ditt samtycke till vidare användning av dina uppgifter, eller så förbehåller vi oss rätten att använda data utöver detta, vilket är tillåtet enligt lag, och som vi informerar dig om i detta uttalande.